Veš, kateri_e župani_je obljubljajo, da ti bodo omogočili sodelovanje pri občinskih odločitvah?

ČAS JE, DA OBČINSKI DENAR POSTANE TUDI TVOJA STVAR!

Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov!

Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov! Preverjamo zaveze izvoljenih županj_ov!

Dobili smo 240 zaobljub, od tega je 46 kandidatk_ov, ki so obljubili uvedbo participativnega proračuna, in 30, ki jih participativni proračun že izvaja, zmagalo na volitvah.

Tako kot smo to počeli v prejšnjem, bomo župane_je tudi v prihajajočem mandatu držali za besedo in preverjali, ali so občankam_om zares omogočili soodločanje o porabi proračunskih sredstev.

V iskalnik vpiši ime občine in prikazali ti bomo rezultate.
Si župan_ja in nas želiš obvestiti o svoji nameri ali nam javiti popravek morebitne napake na spletnem mestu? Piši nam!

ZAKAJ JE UVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA POMEMBNA ZA DEMOKRACIJO?

Participativni proračun gradi skupnost. Po eni strani krepi odnose med občani, saj se morajo ti za uspeh projektnih predlogov obrniti na lokalno skupnost. Najbolj uspešni projekti participativnega proračuna so vedno tisti, ki naslavljajo skupne probleme in mobilizirajo večje skupine ljudi.

Po drugi strani pa participativni proračun gradi tudi zaupanje med občani in občino. Občani dobijo priložnost biti slišani, občina pa ima boljši vpogled v stanje skupnosti in lahko sprevidi, da pogosto prav prebivalke in prebivalci najbolje vedo, kako izboljšati stanje v svojem okolju. Z medsebojnim zaupanjem se krepi odnos med občani in občino, tako pa se postavljajo temelji za nadaljnjo, bolj kompleksno vključevanje občank in občanov v delovanje občine.

Grajenje skupnosti – tako med občani samimi kot tudi med občani in občino

Povečanje aktivnega sodelovanja javnosti v občinskih odločevalskih procesih

Okrepitev prepoznavanja javnega dobrega in skupne lastnine med občani

KAJ SPLOH JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?

Kaj je občinski participativni proračun?

Občinski participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela občinskih proračunskih sredstev neposredno odloča lokalna skupnost. S pomočjo participativnega proračuna lahko prebivalke in prebivalci občine sami prepoznajo težave ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in nato predloge za izvedbo izberejo z demokratičnim glasovanjem.

Participativni proračun je proces, ki vsebuje:

 • vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo občanke in občani;
 • do potankosti definiran postopek, v katerem politični predstavniki in predstavnice nimajo odločevalske moči (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občank in občanov;
 • organizacijo posvetovanja oziroma razprave med občankami in občani;
 • javno objavo vseh korakov v postopku;
 • ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
 • vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.
Kaj ni participativni proračun?
Zakaj je dober za občanke in občane?
Zakaj je participativni proračun dober za vodstvo občine?
Primeri dobre prakse iz tujine in Slovenije
Kako smo zbirali odgovore kandidatk in kandidatov?
Kako je potekala prva kampanja?

Občinski participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela občinskih proračunskih sredstev neposredno odloča lokalna skupnost. S pomočjo participativnega proračuna lahko prebivalke in prebivalci občine sami prepoznajo težave ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in nato predloge za izvedbo izberejo z demokratičnim glasovanjem.

Participativni proračun je proces, ki vsebuje:

 • vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo občanke in občani;
 • do potankosti definiran postopek, v katerem politični predstavniki in predstavnice nimajo odločevalske moči (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občank in občanov;
 • organizacijo posvetovanja oziroma razprave med občankami in občani;
 • javno objavo vseh korakov v postopku;
 • ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
 • vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.